beauty
 
e_bceflmquyz47
Post Date : 24 Dec 2014
โรคไข้หวัด เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ จมูกและคอ โรคนี้มักพบมากในหน้าหนาว เพราะความชื้นต่ำและอากาศเย็น เกิดขึ้นได้จากการสูดดมอากาศที่มีเชื้อเข้าไป การคลุกคลีกับผู้ป่วยและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เมื่อได้รับเชื้อไข้หวัดเข้าไปจะมีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คัดจมูก มีน้ำมูก จาม มีอาการไอจากการอักเสบของหลอดคอและอาจมีไข้ต่ำ...
Page 2 of 212